Pàgines 13 i 7 d’ In extremis (Damià Alou/Lluís Juncosa, 10.000 humans edicions, 1989)

Anuncis