Les 2 postals que s’enviaren per anunciar la publicació de mama & nin marciano de Miquel Rosselló.

Anuncis