MAMA & NIN MARCIANO. Segona publicació de 10.000 humans. Desembre de 1989. MA FILLE MARCIANNE. Recull un grapat de dibuixos que Miquel Rosselló -mort l’any 1982- havia aplegat per a una possible edició. No havia deixat maqueta ni indicacions, així que optàrem per intervenir el mínim possible. MAMA FILL MARCIANO. M.R. havia col·laborat a moltes de les publicacions que sorgiren a l’entorn de Felanitx a finals dels 70 i començament dels 80: Vatuarradell, Fulla dominical, Brillo, Revetlla… Dues publicacions pròpies: Interruptor i Pic.nic (amb Rafel Joan). Els fills marcians. 20 pàgines extremadament lluentes impresses en offset. 34×23,5 cm.

MAMA & NIN MARCIANO. A new vision on an unpublished work by Miquel Rosselló, a young mallorquin writer/painter who died in 1982. Pregnants, foetus and mom’s love. Pencil, ink & watercolours. 20 pages in offset. 34×23,5 cm.

Anuncis