enrramp27

enrramp29

enrramp32

enrramp37Pàgines 27, 29, trenta-dos i 37 de les Enrampades de Rafel Joan. 1990, 10.000 humans edicions. Col·lecció lepisma, tot i que no ho diu enlloc. Probablement.

Anuncis