stampmeister 1

stampmeister 2

stampmeister 3

stampmeister 4

stampmeister 5

stampmeister 6

stampmeister 7

stampmeister 8Les correspondències de 10.000 humans van fluir esporàdicament amb especímens que manifestaven les característiques sensacionals de la mania obsessiu-compulsiva. Un d’aquests humans, devot dels segells de goma: Stampmeister Kevin, Lebanon, USA.

Anuncis