maga 10

maga 3

maga 4

maga 5A 10.000 humans també som afectats de deixar marca i senyal -d’ací la nostra admiració per Stampmeister Kevin (vid. televisió interior)-, de tacar-nos els dits i afegir al banyat. Per això, des del començament, vàrem recol·lectar imatges per utilitzar com a emblema de les edicions i, d’aquesta manera, proveir-nos d’un arsenal de segells de goma disfuncionals. Més amunt, els dissenys realitzats per  Rafel Joan.

Anuncis