divendres 13Essent 10.000 humans unes edicions eminentment gràfiques, les paraules que feim servir han de ser exactes, esmolades i d’una gratuïtat irreemplaçable. No connotatives i ressonants, amb les imatges i als vostres cossos incauts. Una colonya insignificant de bacils que podeu ignorar però us té com a destí. Més amunt, el nostre text més social, manllevat textualment dels diaris, preparat per servir de propaganda de les nostres publicacions, redactat circa 1994. Un món en ordre.

Anuncis