sobre 1      sobre 2 sobre 3      sobre 4 sobre 5      sobre 6sobre 7      sobre 8 sobre 9      sobre 10 De vegades els serveis postals, com la mar, ens retornen materials que s’ordenen en sèries perfectes. Matèria transformada pel viatge, el ritual inert de les màquines i la improvisació d’operaris anònims.

Anuncis