Editorial adscrita als desitjos de Rafael Alomar i Lluís Juncosa
Editorial adscrita  a los deseos de Rafael Alomar y Lluís Juncosa
Editorial assigned to the wishes of Rafael Alomar and Lluís Juncosa
Éditorial attribué à la volonté de Rafael Alomar et Lluís Juncosa

vid. les 3 primeres entrades del bloc per a + detalls.
vid. the first 3 blog entries for more details.

venda de publicacions, informació i contacte:
sales, information & contact:
10.000humans@gmail.com
norma còmics   carrer de nuredduna, 7   07006 palma (mallorca)

this blog is written in catalan

Surviving frames: http://www.laie.es/editorial/10-000-humans-edicions/3603/

Anuncis